Cennik ulgowy

 Z cennika ulgowego mogą korzystać:

  • Dzieci i młodzież szkolna
Dzieci od lat 6, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz średniej w systemie dziennym za okazaniem legitymacji szkolnej przy zakupie biletu w kasie.
  • Studenci, emeryci i renciści
Studentów w systemie dziennym do 25 lat, emerytów, rencistów za okazaniem legitymacji.
  • Osoby niepełnosprawne

Obiekt dostosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, którzy wraz z ich opiekunami korzystają z biletu ulgowego

01.09. – 31.12.2020 r.
Dni tygodnia Godzina Za
1 godzinę
Za każde
6 minut
po 1 godz.
Cena bez limitu
czasu
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
1200-1400

1400-2045

11,00 zł

14,50 zł

1,15 zł

1,50 zł

15,50 zł

20,00 zł

sobota 1200-1400

1400-2045

11,00 zł

15,50 zł

1,15 zł

1,60 zł

15,50 zł

22,00 zł

niedziela 900-1400

1400-2045

11,00 zł

15,50 zł

1,15 zł

1,60 zł

15,50 zł

22,00 zł

W dni świąteczne i długie weekendy*
Dni tygodnia Godziny Za
1 godzinę
Za każde
6 minut
po 1 godz.
Cena bez limitu
czasu
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
1200-1400

1400-2045

12,50 zł

15,50 zł

1,30 zł

1,60 zł

16,50 zł

21,00 zł

sobota 1200-1400

1400-2045

12,50 zł

16,50 zł

1,30 zł

1,70 zł

16,50 zł

23,00 zł

niedziela
święta
900-1400

1400-2045

12,50 zł

16,50 zł

1,30 zł

1,70 zł

16,50 zł

23,00 zł