Wznowienie działalności Centrum

15 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §9 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.) oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Centrali KRUS dla bezpiecznego wznowienia działalności zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

od 15 czerwca 2020 r. warunkiem rozpoczęcia stacjonarnego leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej i rehabilitacji leczniczej jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV- 2, wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia w Centrum.

W związku z powyższym osoby skierowane przez NFZ, KRUS jak i osoby ponoszące pełną opłatę za pobyt i leczenie (pacjenci komercyjni) powinny zgłosić się do Centrum w dniu przyjazdu z negatywnym, imiennym wynikiem testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Centrum obowiązuje rygor sanitarno-epidemiologiczny i związane z tym obostrzenia dotyczące pobytu i stosowanych zabiegów, mający na celu minimalizację ryzyka transmisji koronawirusa w trakcie udzielania świadczeń według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (m.in. obowiązek zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, stosowanie osłony ust i nosa).