Certyfikaty

Posiadamy certyfikowany przez PCBC S.A.

  1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06, certyfikat nr I-29/4/2022 w zakresie „Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do aktualnejzwersji Deklaracji Stosowania”.
  2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności spełniający wymagania normy PN-EN ISO 22000:2018-08, certyfikat nr Z-137/4/2022 w zakresie „Świadczenie usług w ramach żywienia zbiorowego”.
  3. System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, certyfikat nr J-2608/5/2022 w zakresie „Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, diagnostyki, promocji zdrowia oraz żywienia”.

 

 

akun pro jepang