Rehabilitacja

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu Zdroju prowadzi rehabilitację i skutecznie leczy:

  • choroby narządu ruchu i współistniejące
  • choroby reumatyczne

Centrum prowadzi:

Wskazaniami do leczenia realizowanego w centrum są:

  • choroby reumatoidalne narządu ruchu, a szczególnie: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, dna moczanowa,
  • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów,
  • stany pourazowe kości, stawów, tkanek miękkich,
  • stany po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych: zapaleniach kości, plastyce mięśni, ścięgien, nerwów i naczyń, operacyjnych nastawieniach zwichnięć stawów, usuniętych dyskach,
  • wady postawy i skrzywienia kręgosłupa z przewlekłym zespołem bólowym powodujące upośledzenie sprawności ruchowej,
  • zaburzenia funkcji narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego, w tym: stany po udarach mózgu nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od wystąpienia udaru przy zachowanej zdolności do samoobsługi, stwardnienie rozsiane w okresie remisji, choroby i następstwa urazów układu nerwowego z uszkodzeniem neuronu obwodowego z zespołami bólowymi oraz upośledzeniem czynności ruchowych,
  • zespoły przeciążeniowo-bólowe tkanek miękkich.

Łagodny słabobodźcowy klimat Horyńca-Zdroju z cechami klimatu kontynentalnego sprzyja dobremu samopoczuciu pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, a zwłaszcza chorującym na nadciśnienie tętnicze.

akun pro jepang