Kontakt Basen

Kryta Pływalnia "Wodny Świat"

w Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Kresowiak"

w Horyńcu-Zdroju

ul. Sanatoryjna 2

37-620 Horyniec-Zdrój

Telefon: 16 631-43-44 lub 16 631-30-58 wew. 350

e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl

Internet: www.crr-horyniec.pl
akun pro jepang