Badania wody

Aktualne badania wody Data
JARS – sprawozdanie z badania wody
(basen sportowy, rehabilitacyjno-rekreacyjny, wanna whirpool)

Na podstawie zamieszczonych badań, woda na Krytej Pływalni
nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji.
CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju

Pobierz 25.09.2019