Godziny otwarcia

Kryta Pływalnia “Wodny Świat” w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju jest czynna:

 • codziennie w godzinach 1200 – 2100,
 • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych – nieczynna,
 • drugi dzień  Świąt Wielkanocnych (poniedziałek) – czynna 1500 – 2100,
 • 1 listopad – nieczynna,
 • 24 grudnia (Wigilia) – czynna 900 – 1500,
 • 25 grudnia (Boże Narodzenie) – nieczynna,
 • 26 grudnia – czynna w godzinach 1500 – 2100,
 • 31 grudnia – czynna w godzinach 900 – 1500,
 • 1 stycznia 2020 – nieczynna.

W hali basenowej i w odnowie biologicznej można korzystać z usług do godz. 2045 , a w holu głównym pływalni przebywać do godz. 2100.

Użyte pojęcia w cenniku oznaczają:

 • cennik ulgowy – dotyczy: dzieci od lat 6, młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum i średnia), studentów do ukończenia 25 roku życia, emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji, osób niepełnosprawnych – za okazaniem ważnej legitymacji,
 • cennik grupowy – dotyczy grup min. 15 osobowych (szkoły, firmy, kluby sportowe, stowarzyszenia itp.). Opiekun grupy ma wstęp wolny w układzie 1 na 15 osób.
 • cennik familijny  – dotyczy: minimum 3 osób w tym, co najmniej 1 dziecko do ukończenia 16 roku życia (dwóch dorosłych opiekunów + jedno lub więcej dzieci do ukończenia 16 roku życia lub jeden dorosły opiekun + dwoje lub więcej dzieci do ukończenia 16 roku życia),
 • długie weekendy: 1-3 maj, 11-14 czerwiec, 15-16 sierpień, 7-11 listopad, 26 grudzień – 1 styczeń,
 • dni świąteczne: 1 styczeń, 6 styczeń, 12-13 kwiecień, 1 maj, 3 maj, 11 czerwiec, 15 sierpień, 1 listopad, 11 listopad, 25-26 grudzień,
 • Opłata za wstęp na krytą pływalnię pobierana jest według cennika z góry i nie podlega zwrotowi. Po przekroczeniu limitu czasu, każde rozpoczęte, kolejne 6 minut przy wejściach na jedną godzinę, jest rozliczane (płatne) według obowiązującego cennika przy wyjściu w kasie.
 • Wstęp wolny przysługuje dzieciom do 5-go roku życia oraz opiekunom osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Promocje stałe:

 1. W każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700 dzieci do lat 7 wraz z opiekunem mogą korzystać z basenu w cenie 8,00 zł za godzinę lub 11,00 zł bez limitu czasu (jeden opiekun przypada na jedno dziecko).
 2. W każdy czwartek w godzinach od 1300 do 1700 emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji mogą korzystać z basenu w cenie 8,00 zł za godzinę lub 11,00 zł bez limitu czasu.
 3. Dla klientów (jubilatów) obchodzących urodziny w dniu korzystania z usług krytej pływalni bilet wynosi 1,00 zł (brutto). Warunkiem skorzystania z powyższych promocji jest okazanie pracownikowi kasy, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia oraz dokonanie powyższej opłaty.
 4. Dla klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny wejście na basen odbywa się w cenie promocyjnej po 8,00 zł za godzinę lub 11,00 zł  bez limitu czasu, a na odnowę biologiczną po 6 zł za  godzinę.
 5. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w ramach zajęć grupowych (minimum 15 uczniów, minimum raz na dwa miesiące w danym roku szkolnym) mogą skorzystać z usług krytej pływalni po promocyjnych cenach:

1. po podpisaniu umowy:

– 6,00 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
– 7,50 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,

2. bez podpisanej umowy:

– 8,00 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
– 10,50 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,