Doładowanie karnetu

Informujemy, że istnieje możliwość doładowania przelewem kart rabatowych uprawniających do korzystania z usług Krytej Pływalni “WODNY ŚWIAT”.

Po wyczerpaniu całej kwoty na karcie wstępu (lub w dowolnym momencie) można ją ponownie “napełnić” w kasie lub wpłacić na konto:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów

Nr rachunku:   67 1130 1105 0005 2103 9020 0001

Wysokość wpłaty w zł: 49, 70, 110, 200 lub 1000

Tytułem: nr karty rabatowej, wartość – basen, wartość – odnowa biologiczna, imię i nazwisko, adres wpłacającego