Fizjoterapia ambulatoryjna NFZ

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia od dnia 1 lipca 2014r. Centrum realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Fizjoterapia ambulatoryjna obejmuje realizację zabiegów leczniczych w cyklu terapeutycznym 10 dni zabiegowych.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz:

  • pierwszego kontaktu
  • lekarz specjalista
  • lekarz w szpitalu
Od 10 stycznia 2022 r. lekarze mogą wystawiać już TYLKO e-skierowania. Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj: e-skierowanie


W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są: zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (hydroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, termoterapia, kinezyterapia).

Skierowanie  na zabiegi  fizjoterapeutyczne nie wymaga potwierdzenia w NFZ, ale wymaga uzgodnienia terminu realizacji z świadczeniodawcą. Termin rejestracji skierowania nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia przez lekarza kierującego.

Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń.

Informujemy również o możliwości skorzystania z noclegów i wyżywienia – rabat 10% od obowiązujących cen (więcej informacji pod numerem telefonu: 16 631-30-04)

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA I REJESTRACJA PACJENTÓW

Tel. 16 631-40-17

(od poniedziałku do piątku w godz. 700-1200)

Dokumenty do pobrania
Wykaz dostępnych zabiegów w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej
Terminy
Terminy dla przypadków stabilnych
Terminy dla przypadków pilnych

 

akun pro jepang