Turnusy PFRON

Informujemy, że Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju posiada następujące wpisy:

  • Wpis nr OR/18/0007/19 z 26.02.2019 r. do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą. Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 26.02.2022 r.
  • Wpis nr OD/18/0007/19 z 25.04.2019 r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą  na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne.
    Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 25.04.2022 r.

TURNUSY I CENNIK