Dla pracownika

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju
2 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
3 Załącznik nr 2 – Wniosek – wczasy pod gruszą, wycieczki, rajdy, spływy
4 Załącznik nr 3 – Wniosek – karnety, spartakiada, bilety, imprezy kulturalno-oświatowe
5 Załącznik nr 4 – Wniosek – pomoc materialna (zapomogi, pomoc finansowa, paczka dla dziecka, paczka dla emeryta)
6 Załącznik nr 5 – Wniosek – pożyczka mieszkaniowa
7 Załącznik nr 6 – Poręczenie pożyczki mieszkaniowej
8 Załącznik nr 7 – Wzór umowy (pożyczka mieszkaniowa)
akun pro jepang