Dla pracownika

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju Pobierz
2 ZFŚS – Załącznik nr 1 – Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Pobierz
3 ZFŚS – Załącznik nr 2 – Wniosek – wczasy pod gruszą, wycieczki, rajdy, spływy Pobierz
4 ZFŚS – Załącznik nr 3 – Wniosek – karnety, spartakiada, bilety, imprezy kulturalno-oświatowe Pobierz
5 ZFŚS – Załącznik nr 4 – Wniosek – pomoc materialna (zapomogi, pomoc finansowa, paczka dla dziecka, paczka dla emeryta) Pobierz
6 ZFŚS – Załącznik nr 5 – Wniosek – pożyczka mieszkaniowa Pobierz
7 ZFŚS – Załącznik nr 6 – Poręczenie pożyczki Pobierz
8 ZFŚS – Załącznik nr 7 – Wzór umowy (pożyczka mieszkaniowa) Pobierz