Promocje stałe

  1. W każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700 dzieci do lat 7 wraz z opiekunem mogą korzystać z basenu w cenie 14,00 zł za godzinę lub 21,00 zł bez limitu czasu. (jeden opiekun przypada na jedno dziecko)
  2. W każdy czwartek w godzinach od 1300 do 1700 emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji mogą korzystać z basenu w cenie 14,00 zł za godzinę lub 21,00 zł bez limitu czasu.
  3. Dla klientów (jubilatów) obchodzących urodziny w dniu korzystania z usług krytej pływalni cena biletu wynosi 1,00 zł (brutto). Warunkiem skorzystania z powyższych promocji jest okazanie pracownikowi kasy, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia oraz dokonanie powyższej opłaty.
  4. Dla klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny wejście na basen odbywa się w cenie promocyjnej po 14,00 zł za godzinę lub 21,00  zł  bez limitu czasu, a na odnowę biologiczną po 15,00 zł za godzinę.
  5. Uczniowie szkół podstawowych i średnich w ramach zajęć grupowych (minimum 15 uczniów, minimum raz na dwa miesiące w danym roku szkolnym) mogą skorzystać z usług krytej pływalni po promocyjnych cenach:

– 13,00 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
– 18,00 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,

akun pro jepang