Tanie pływanie

Otrzymujemy pytania o możliwość jak najtańszego korzystania z basenu.
Oto kilka sposobów na tanie pływanie:

KARTA RABATOWA

Dla klientów indywidualnych i ich rodzin, młodzieży szkolnej, kompleks basenowy „Wodny Świat” ma w swojej ofercie karty uprawniające do korzystania z usług basenu w dowolnych dniach i godzinach.

1. Karty rabatowe pozwalają na zakup biletów:

a) wejście na halę basenową upoważniające do korzystania z basenów, wanny whirpool i zjeżdżalni:

 • 49,-zł – z rabatem 4% – (w tym 8%VAT) – ważna 60 dni od zakup
 • 70,-zł – z rabatem 8% – (w tym 8%VAT) – ważna 90 dni od zakupu
 • 110,-zł – z rabatem 15% – (w tym 8%VAT) – ważna 120 dni od zakupu
 • 200,-zł – z rabatem 20% – (w tym 8%VAT) – ważna 150 dni od zakupu
 • 1000,-zł – z rabatem 25% – (w tym 8%VAT) – ważna 1 rok dni od zakupu

b) wejście na odnowę biologiczną upoważniające do korzystania z sauny, jaskini solnej, ćwiczeń na przyrządach:

 • 49,-zł – z rabatem 4% – (w tym 23%VAT) – ważna 60 dni od zakupu
 • 70,-zł – z rabatem 8% – (w tym 23%VAT) – ważna 90 dni od zakupu
 • 110,-zł – z rabatem 15% – (w tym 23%VAT) – ważna 120 dni od zakupu
 • 200,-zł – z rabatem 20% – (w tym 23%VAT) – ważna 150 dni od zakupu
 • 1000,-zł – z rabatem 25% – (w tym 23%VAT) – ważna 1 rok dni od zakupu

2. Wejścia grupowe – wg zniżek obowiązujących dla grup zorganizowanych – oferta dostępna dla klubów sportowych, stowarzyszeń, świetlic, oraz grup szkolnych,

3. Wejścia w ramach środków przekazanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zachęcamy do wykupienia świadczeń na dowolną kwotę. Możliwość uczęszczania w dowolny dzień przez nieograniczoną liczbę pracowników na podstawie karnetu. Również małe firmy nie posiadające tego typu funduszu w zależności od posiadanych wolnych środków mogą w całości lub w części dofinansować bilety dla swoich pracowników. Bilety mogą stanowić ciekawy i stosunkowo niedrogi sposób motywacji pracowników – szczególnie w okresie ferii lub wakacji.

Z powyższych propozycji można korzystać przez cały rok.


OFERTA SPECJALNA DLA ZAKŁADÓW PRACY:

Zakup kart rabatowych stwarza możliwość przeznaczenia środków z funduszu socjalnego na cele rekreacyjne. Oferta jest doskonałą formą wypoczynku, która przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i jego pracodawcy.

1. wejście na halę basenową do korzystania z basenów, wanny whirpool i zjeżdżalni:

– 110,-zł – z rabatem 20% – (w tym 8% VAT) – ważna 180 dni od zakupu

– 200,-zł – z rabatem 25% – (w tym 8% VAT) – ważna 1 rok od zakupu

2. wejście na odnowę biologiczną do korzystania z sauny, jaskini solnej, ćwiczeń na przyrządach:

– 110,-zł – z rabatem 20 % – (w tym 23% VAT) – ważna 180 dni od zakupu

– 200,-zł – z rabatem 25%- (w tym 23% VAT) – ważna 1 rok od zakupu

Przy zakupie karty rabatowej pobierana jest opłata w wysokości 7 zł (w tym 23% VAT). Karta rabatowa uprawnia do wejścia dowolnej liczbie osób. Można dokonać podziału wpłacanej kwoty w dowolnej proporcji na halę basenową i odnowę biologiczną. Wartość karty rabatowej (w terminie jej ważności można zwiększyć zgodnie z cennikiem poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty. Zwiększenie wartości karty rabatowej powoduje przesunięcie terminu jej ważności). Niewykorzystana wartość karty rabatowej w terminie ważności nie podlega zwrotowi. Po terminie ważności karty rabatowej niewykorzystana wartość jest zerowana. Przekroczenie wartości ustalonej w cenie karty rabatowej podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W uzasadnionych przypadkach wyzerowana wartość karty rabatowej może zostać przywrócona za zgodą Dyrektora, na podstawie wniosku klienta po kolejnym doładowaniu.

Pobierz: Zamówienie na karty rabatowe

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ:

 1. Uczniowie szkół podstawowych i średnich w ramach zajęć grupowych (minimum 15 uczniów, minimum raz na dwa miesiące w danym roku szkolnym) mogą skorzystać z usług krytej pływalni po promocyjnych cenach:

          – 13,00 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
          – 18,00 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,

Warunkiem skorzystania z powyższej  promocji jest dokonanie rezerwacji lub podpisanie umowy.


IMIENNE BILETY WSTĘPU:

Informujemy, że w kasie kompleksu basenowego „WODNY ŚWIAT” można wykupić imienne bilety wstępu na basen w cenie:

Liczba dni Dorośli Dzieci i młodzież od 6 do 25 lat
7 114,00 zł/os. 94,00 zł/os.
14 172,00 zł/os. 130,00 zł/os.
21 216,00 zł/os. 172,00 zł/os.

1. Do każdej wykupionej usługi będzie wystawiona imienna faktura VAT z odnotowanym terminem ważności usługi.

2. W ramach wykupionej usługi przysługuje dowolna ilość wejść bez limitu czasu.

3. Warunkiem skorzystania z usługi jest okazanie w kasie imiennej faktury VAT.

Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 700-1435 pod numerem telefonu /16/ 631-43-00 lub /16/ 631-30-58 wew. 350.

 

akun pro jepang