Responsive image

Poleć nas i skorzystaj z rabatu na pobyt indywidualny!


Promocja dzięki której każdy korzysta…

Poleć nas swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie i zrób im prezent.
Nie tylko Ty otrzymasz rabat! Osoba którą polecisz otrzyma atrakcyjny rabat!

Warunki Promocji „Kupon Polecenia”

 1. Organizatorem promocji „Kupon Polecenia” jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, zwanym dalej Centrum.
 2. Promocja „Kupon Polecenia” obowiązuje od 1 lipca 2015 r. do odwołania.
 3. Celem promocji jest pozyskanie nowych klientów Centrum.
 4. Dokumentem upoważniającym do uzyskania rabatu jest wypełniony „Kupon Polecenia”.
 5. Polecającym może być wyłącznie osoba, która wcześniej korzystała z minimum 7-dniowego pobytu w Centrum.
 6. Poleconym może być osoba, która wcześniej nie korzystała z pobytów w Centrum.
 7. Kupon Polecenia upoważnia do jednorazowego rabatu na zamówiony na pobyt indywidulany, w wysokości:
  1. dla Poleconego – 7% rabatu do końca 2022 r., 5% od 01.01.2023 r.
  2. dla Polecającego:
   • 5% rabatu – liczba osób poleconych: od 1 do 2
   • 7% rabatu – liczba osób poleconych: od 3 do 5
   • 10% rabatu – liczba osób poleconych: od 6 do 9
   • 15% rabatu – liczba osób poleconych: od 10 do 15
   • powyżej 15 osób – wartość rabatu podlega negocjacji
 8. Polecający ma możliwość skorzystania z rabatu z chwilą kolejnego pobytu w Centrum.
 9. Z rabatu w ramach promocji „Kupon Polecenia” Polecony może skorzystać wyłącznie 1 raz.
 10. Warunkiem uzyskania rabatów, o których mowa w pkt. 7, przez:
  1. Poleconego – jest rozpoczęcie pobytu w Centrum w okresie obowiązywania promocji i dostarczenie wypełnionego „Kuponu Polecenia” do Recepcji w dniu przyjzadu,
  2. Polecającego – jest uprzednie lub równoczesne spełnienie warunku przez Poleconego.
 11. Rabaty z tytułu polecenia można łączyć z innymi zniżkami przysługującymi Polecającym w Centrum.
 12. Obowiązujący od dnia 01.02.2022 r. wzór „Kuponu Polecenia”.

Kupon polecenia do odebrania w Recepcji.

Więcej informacji pod numerem tel. 16 631 30 04, 16 631 30 58

20 stycznia 2022
akun pro jepang