COVID-19

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju informuje, że od 15 marca 2021 r. warunkiem rozpoczęcia:

  1. Leczenia uzdrowiskowego NFZ w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych i uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia w Centrum lub zaszczepienie się pacjenta.
  2. Rehabilitacji leczniczej KRUS jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia w Centrum.
  3. Pobytu indywidualnego pełnopłatnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia w Centrum lub zaszczepienie się pacjenta.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Centrum obowiązuje rygor sanitarno-epidemiologiczny i związane z tym obostrzenia dotyczące pobytu i stosowanych zabiegów, mający na celu minimalizację ryzyka transmisji koronawirusa w trakcie udzielania świadczeń według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (m.in. obowiązek zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, stosowanie osłony ust i nosa).

akun pro jepang