ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju  znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do Centrum.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju na platformie e-PUAP: /CRRHORYNIEC/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Formularze:

Formularze elektroniczne CRR KRUS „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za między innymi takimi sposobami:

  1. Wybierając kolejno:

– Alfabetyczna lista spraw
– Inne klasyfikacje
– Klasyfikacja terytorialna

2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Centrum Rehabilitacji”

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

akun pro jepang