Elektroniczna Skrzynka Podawcza – e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do Centrum.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju na platformie e-PUAP: /CRRHORYNIEC/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Formularze:

Formularze elektroniczne CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za między innymi takimi sposobami:

  1. Wybierając kolejno:

– Alfabetyczna lista spraw
– Inne klasyfikacje
– Klasyfikacja terytorialna

2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Centrum Rehabilitacji”

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Formularze udostępnione na platformie e-PUAP
Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą
Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:
Krzysztof Woźny
Opublikował: Tomasz Rawski
Data dokumentu: 16.12.2011 Data publikacji: 16.12.2011
Ostatnia modyfikacja: 08.11.2019
pokaż historie zmian
Data
Autor
2019-11-08 08:02:10
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:34:41
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:33:48
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:31:07
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:27:09
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:26:55
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:17:22
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:16:14
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:15:34
Andrzej Luchowski
2019-05-06 14:15:16
Andrzej Luchowski