Informacja dla Wykonawców

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy PZP od 2021 roku dostępne będą na platformie zakupowej CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju.

Link do platformy zakupowej.