Kierownictwo jednostki

Dyrektor
Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Kresowiak"
w Horyńcu-Zdroju: 
Marta Langner
akun pro jepang