Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ

Wypełniając obowiązek art. 53 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.2020.295) w załączeniu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za rok 2022
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za rok 2021
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za rok 2020

 

 

 

akun pro jepang