Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:​

1. dyrektor
2. zastępca dyrektora ds. lecznictwa;
3. zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
4. główny księgowy;
5. dział medyczny:
   A.1. zakład rehabilitacji stacjonarnej (sanatorium uzdrowiskowe)
a) oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej;
b) oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
c) dział farmacji
   A.2. zakład rehabilitacji ambulatoryjnej i fizjoterapii (zakład przyrodoleczniczy)
a) dział (pracownia) fizjoterapii;
b) dział (pracownia) fizykoterapii (fototerapii, termoterapii, wziewań i leczenia laryngologicznego);
c) dział (pracownia) kinezyterapii;
d) dział (pracownia) hydroterapii;
e) dział (pracownia) krioterapii;
f) dział (pracownia) masażu leczniczego;
g) ośrodek rehabilitacji dziennej;
h) poradnia rehabilitacyjna;
i) ośrodek rehabilitacji kardiologicznej;
j) pracownia diagnostyczna;
k) medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium);
6. dział żywienia;
7. dział administracyjny;
8. dział techniczny;
9. dział finansowo-księgowy;
10. samodzielne stanowiska pracy.
 

 

akun pro jepang