Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie/niszczenie dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z leczenia w CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju w roku 2002.

Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację w oryginale, po uprzednim złożeniu wniosku do sekretariatu CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju do dnia 03 marca 2023 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.35 telefon: 16 631 40 44, po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość np. dowodu osobistego, paszportu.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i jest dostępny w wersji edytowalnej (WORD) na stronie internetowej CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju pod linkiem: Formularz wniosku

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

akun pro jepang